Tento blog běží pod PVL - Plaváčkovou Volnou Licencí

Vytvořil jsem z vlastní vůle a na vlastní náklady web, jeho jediným cílem je být užitečný všem uživatelům bez rozdílu. Přináší informace a myšlenky, které vám mohou pomoci orientovat se v tomto šíleném světě. Berte si tedy, co hrdlo ráčí a nijak se neostýchejte. Naložte s jeho obsahem dle vlastních potřeb a preferencí. Radost mi uděláte, když na mě odkážete, ale netrvám na tom.